Norway

Kulturstatistikk. Norske museum og samlingar 2002. Statistisk sentralbyrå 2003: http://www.ssb.no/emner/07/01/40/museer/

Museumsstatistikken 2002. ABM-utvkling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum, 2003 (published Nov. 2003)