Sweden

Levnadsförhållanden i samhället, undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) 2006
National Survey of Living Conditions 2006

http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Nya-kulturvanor