Denmark

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004
The Danes’ Participation in Cultural and Leisure Activities 2004
www.statistikbanken.dk/03